Barion Pixel ELEKTRONIK Prešov - rádioamatér, anténna technika, batérie, ovládače, káble
S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

 

TOVAR V AKCII

cena v eshope 15,00 EUR
SKLADOM (1-5dní)
cena v eshope 24,90 EUR
NIE JE SKLADOM
cena v eshope 9,69 EUR
SKLADOM (1-5dní)

NAJPREDÁVANEJŠÍ

cena v eshope 1,95 EUR
SKLADOM (1-5dní)
cena v eshope 7,59 EUR
NIE JE SKLADOM
cena v eshope 2,49 EUR
SKLADOM (1-5dní)

KONTAKTY

Rastislav Varga - ELEKTRONIK
Hlavná 7
080 01 Prešov
tel: +421 517 495 241
napíšte nám
Pondelok-Piatok: 9:00-17:00
prestávka: 12:00-12:30

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

spoločnosti

Rastislav Varga - ELEKTRONIK

so sídlom

Hlavná 7 , 080 01 Prešov

identifikačné číslo: 43468209

zapísanej v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Prešov,

číslo ŽR  750-28828, OŽP-Z/2007/00601-2/CR1,

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese https://www.rv-elektronik.eu

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti Rastislav Varga - ELEKTRONIK, so sídlom Hlavná 7, 080 01 Prešov, identifikační číslo: 43468209, zapísanej v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Prešov, číslo ŽR  750-28828, OŽP-Z/2007/00601-2/CR (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „podmienky“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestenej na internetové adrese https://webareal.sk/rv-elektronik (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  • Ustanovenia odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
  • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  • Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou Slovenskej republiky.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  • Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže podmienky pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže podmienky uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Registrácia nie je povinná a tak môže podmienky uskutočňovať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je podmienky povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je podmienky pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
  • Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď podmienky poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
  • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavení predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
  • Registrácia užívateľského účtu je dobrovoľná, objednávky je možné vykonávať aj bez registrácie.
 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Všetka prezentácia tovaru umiestená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom vyobrazeného produktu. Podstatné sú parametre uvedené v popise tovaru.
  • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (0% - nie sme platcami DPH). Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, keď sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
  • Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Vzhľadom na ponúkaný sortiment telefonická objednávka nie je možná. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
   • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločné len ako „objednávka“).
  • Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  • Objednávky môžu uskutočňovať len osoby staršie ako 16rokov.
  • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
  • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia prijatia objednávky (akceptácie, nie automatickej odpovede o zaregistrovaní objednávky), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou po skontrolovaní objednávky, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
  • Objednávku je možné zrušiť len pred odoslaním tovaru (odovzdaním prepravnej službe) alebo objednaním tovaru u dodávateľa (pri tovare na objednávku) na telefónnom čísle 0517 495 241 alebo emaili info@rv-elektronik.eu, kde je potrebné uviesť údaje potrebné na identifikovanie objednávky (minimálne jej číslo).
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho na základe predfaktúry ;
 • bezhotovostne prostredníctvom on-line platobného systému Trisbee alebo Barion;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; (v prípade neprebratia zásielky nebudú ďalšie objednávky dodané na dobierku, je nutná platba na predfaktúru alebo on-line cez platobnú bránu) 
  • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s  dodaním tovare v dojednanej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.
  • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu na tovar držaný obvykle skladom v obvyklom množstve. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.
  • V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od vystavenia predfaktúry.
  • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
  • Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 7), požadovať uhradenie celej kúpnu ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
  • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  • Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru alebo bloček z registračnej pokladne vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle spolu s tovarom na adresu kupujúceho.
  • Ceny tovaru uvedené v eshope sú platné pre eshop a bez predošlého odoslania objednávky nie je možné si ich nárokovať v kamennej predajni.
 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu individuálne objednaný, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
  • Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. občianskeho zákonníka a následne podľa zákona č. 102 / 2014 právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok (pre jeho zobrazenie kliknite na nasledujúci odkaz http://www.webareal.sk/fotky18106/odstupenie_od_zmluvy.pdf). Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@rv-elektronik.eu.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnásť (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim prevodom na jeho bankový účet. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim až pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.
  • Nárok na úhradu škody, ktorá vznikne na tovare pri spätnej preprave, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátení kúpnej ceny.
  • V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnu zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacom podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnu zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
  • Tovar so všetkým príslušenstvom v neporušenom originálnom obale a s originálom obdržaného daňového dokladu je kupujúci povinný zaslať na adresu sídla spoločnosti na vlastné náklady, pričom za prípadné poškodenie pri spätnej preprave nesie zodpovednosť kupujúci. Preto odporúčame danú zásielku poistiť. Na vrátenie tovaru môžete využiť aj službu Spätnej zásielky od Zásielkovne, cena je 2,95€ pre zásielky do 5kg vrátanie poistenia. Je možné ju využiť aj pre zásielky, ktoré kupujúcemu boli dodané iným prepravcom. Táto suma bude následne odpočítaná od kúpnej ceny. Pre využitie tejto služby nás vopred informujte a zašleme Vám inštrukcie pre podanie spätnej zásielky prostredníctvom Packety/Zásielkovne.
 2. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  • V prípade, že je spôsob dopravy vyžiadaný na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  • Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
  • Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
  • Tovar, ktorý je skladom, dodávame v priebehu 1- 5 dní. V prípade neskoršieho dodania Vás budeme vopred kontaktovať
 3. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA
  • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadnom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi. Záručná doba je dvadsaťštyri mesiacov.
  • Predávajúci ručí kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Hlavne Predávajúci ručí kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
   • má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nim prezentovanej,
   • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe,
   • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   • tovare vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  • Ustanovenia uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovar predávaného za nižšiu cenu kvôli chybe, pre ktorú bola nižšia cena poskytnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  • Ak sa prejaví chyba v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za chybu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovare po dobu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
  • Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla.
  • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
  • Reklamovaný tovar s originálom obdržaného daňového dokladu je kupujúci povinný zaslať na adresu sídla spoločnosti na vlastné náklady, pričom za prípadné poškodenie pri tejto preprave nesie zodpovednosť kupujúci. Preto odporúčame danú zásielku poistiť. Na vrátenie tovaru môžete využiť aj službu Reklamačný asistent od Zásielkovne, cena je 3,55€ pre zásielky do 5kg vrátanie postenia. Takúto zásielku môžete podať na ktorejkoľvek pobočke Zásielkovne, na túto pobočku Vám potom následne príde aj tovar z reklamácie. Je možné ju využiť aj pre zásielky, ktoré kupujúcemu boli dodané iným prepravcom. Túto sumu  následne zaplatíte na pobočke Zásielkovne pri preberení tovaru z reklamácie. Pre využitie tejto služby nás vopred informujte a zašleme Vám inštrukcie pre podanie Reklamačného asistenta prostredníctvom Zásielkovne.
 4. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  • Na kupujúceho prechádza vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovary.
  • Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@rv-elektronik.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov ARS nájdete na tejto adrese: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 • Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa
 1. OCHRANA OSOBNÁCH ÚDAJOV
  • Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 2. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES
  • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiaceho so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
  • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, tak aby nedochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodujúcom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
  • Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  • Kúpnu zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  • Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie je Rastislav Varga – ELEKTRONIK, Hlavná7, 080 01 Prešov, adresa elektronickej pošty je info@rv-elektronik.eu, telefón je +421517495241.

 

V Prešove, dňa 18.05.2018                                                                                                 

ZGU5MGZ